FAQs Complain Problems

इन्ताज हुसेन

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण
क्र.सं.
पद
नाम
सम्पर्क नं.
१ 
 वडा अध्यक्ष
श्री इन्ताज हुसेन
9817232403
वडा सदस्य
श्रीमति नसिमा सेखिन
*******
वडा सदस्य
श्री शेख जमसैद 
*******
वडा सदस्य
श्रीमति श्रीपति देवी 
*******
वडा सदस्य
श्री बिरा महतो
*******

 

 

कर्मचारीहरुको विवरण
क्र.सं.
नाम
पद
सम्पर्क नं.
१ 
मो. तारिक अनवर
सि. अ. हेव (वडा सचिव) स. पाँचौ
9845169625
विनोद शर्मा
कम्प्यूटर अपरेटर (स. चौथो)
9855043853
शेख अजरुदिन
कार्यालय सहयोगी
9821365274
दिनेश पासवान
कार्यालय सहयोगी
9826281714
--------
--------
*******
Ward Contact Number: 
९८५५०४३५५९