FAQs Complain Problems

समाचार

राजपुर नगरपालिकाको प्राकृतिक सौन्दर्यता।

Read More

मोदरसा राजपुर न.पा.-५

Read More

मोदरसा

Read More

लाल बकैया नदिको दृश्य।

Read More

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
9869494766
नगर उप प्रमुख
9855043631
अध्यक्ष
९८५५०४०१८६
अध्यक्ष
९८२६२८६५९०

कर्मचारी

सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
9819245651 / 9845686713
ito.rajpurmunrautahat@gmail.com
इन्जिनियर
9845859286
नि.प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
9855040043
baijuthakurrautahat@gmail.com
योजना शाखा प्रमुख
9845844033
shatendar2018@gmail.com
जनस्वास्थय शाखा प्रमुख
9841314462
kahfulmd62@gmail.com
श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा शाखा प्रमुख
९८१९८२४०५०
firozansari532@gmail.com
लेखा अधिकृत
9845375386
karnmanojraj21@gmail.com
वार्ड सचिव
9845185006
shankar85006@gmail.com
MIS operator
9845961811
rayalam507@gmail.com
MIS operator
9845383107
anil107shah@gmail.com
फिलड सहायक
9811295007
aquadir181@gmail.com
कम्प्युटर अपरेटर
9845135472
rizwanalam30786@gmail.com
पशु शाखा
९८२२२८५२५२
सचिव
९८४९२९७३८८
कम्प्युटर अपरेटर
९८४५४९६०९१
noorayalam63@gmail.com

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सामाजिक सुरक्षा
सेवा समयः- "जेष्ठ नागरिक, दलित जेष्ठ नागरिकको हकमा आगामीतोकिएको समयमा पास हुनुपर्ने ्र वर्ष उमेर पुग्ने चौमासिकमा र अन्यको हकमा सोहि आ।व।को निवेदन पेश गरे पश्चातको चौमासिक सोका लागि सामाजिक सुरक्षासमितिको बैठकबाट पास हुनुपर्ने\"
जिम्मेवार अधिकारीः- "वडा अध्यक्ष"
सेवा दिने कार्यालयः- "वडा कार्यालय"
सेवा शुल्कः- "नलाग्ने"
आवश्यक कागजातहरुः-

 
"एकल महिलाको हकमा ६० वर्ष उमेर पुरा भई निर्देशिका बमोजिम शर्त पुरा भएको र जेष्ठ नागरिकको हकमा ७० वर्ष पुरा भएको नागरिकताको प्रतिलिपी ।बिधवा महिलाको लागि श्रीमान्को मृत्युदर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिपी, अन्यत्रबाट आएको भए बसाई सराई प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साईजको २÷२ प्रति फोटो, निवेदनदलित जेष्ठको हकमा ६० वर्ष उमेर पुरा भएको नागरिकता प्रतिलिपी।दलित बालबालिका पोषण अनुदानको लागि (जन्मेदेखी पाँच बर्ष) जन्मदर्ता र आमा वा संरक्षकको नागरिताको प्रतिलिपी ।अपा· परिचय पत्रको लागि जिल्ला महिला तथा वालवालिका कार्यालयबाट जारि गरिएको अपा·ता परिचय पत्र, नागरिकता वा जन्म दर्ता प्रमाण पत्र, पुर्ण अपा·को हकमा संरक्षक समेतको २ प्रति फोटो (सबै लाभ ग्राहीहरुको निवेदनसंग २÷२ प्रति फोटो अनिवार्य)\"

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- "प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोहि दिन"
जिम्मेवार अधिकारीः- "स्थानिय पञ्जिकाधिकारी वडा सचिव\""
सेवा दिने कार्यालयः- "वडा कार्यालय"
सेवा शुल्कः- "३५ दिन भित्र निःशुल्क, ३५ देखि वा सो भन्दा बढी भएमा रु.५०/-\"
आवश्यक कागजातहरुः-

 
"मृतकको नागरिकता,सूचना दिने मानिसको नागरिकता,सूचना दिने व्यक्ति एकाघरको उमेर पुगेको मुख्य ब्यक्ति हुनुपर्ने\"

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- ३५ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- "स्थानिय पञ्जिकाधिकारी वडा सचिव"
सेवा दिने कार्यालयः- "वडा कार्यालय"
सेवा शुल्कः- "३५ दिन भित्र निःशुल्क, ३५ देखि वा सो भन्दा बढी भएमा रु.५०/"
आवश्यक कागजातहरुः-

"दुलाहा–दुलहीको नागरिकता,दुलहीले नागरिकता नलिएको खण्डमा पतिको नागरिकता,माइती तर्फ बाबु÷आमाको नागरिकता (दुलहा दुलही दुवै कार्यालयमा उपस्थित हुुनपर्ने।"

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- "प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोहि दिन"
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानिय पञ्जिकाधिकारी वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- "वडा कार्यालय"
सेवा शुल्कः- "३५ दिन भित्र निःशुल्क, ३५ देखि वा सो भन्दा बढी भएमा रु.५०/"
आवश्यक कागजातहरुः-

"मृतकको नागरिकता,सूचना दिने मानिसको नागरिकता,सूचना दिने व्यक्ति एकाघरको उमेर पुगेको मुख्य ब्यक्ति हुनुपर्ने\"

जानकारी