FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजपुर नगरपालिकाको स्वास्थ्य नीती २०८० ८०/८१ 12/12/2023 - 16:03 PDF icon राजपुर नगरपालिकाको स्वास्थ्य नीती २०८०.pdf
तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७९ ७९-८० 01/25/2023 - 23:24 PDF icon तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७९.PDF
स्थानीय तहमा प्राविधधक सहामक र रोजगार सहाक पदपूर्ति सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ ७९-८० 01/08/2023 - 22:27 PDF icon 1657272367-प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्वन्धी-मापदण्ड,-२०७८.pdf
सूचना अधिकारीको काम, कर्तब्य र जिम्मेवारी सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ ७९-८० 12/30/2022 - 16:58 PDF icon सूचना-अधिकारीको-काम-कर्तव्य-र-अधिकार-निर्देशिका-२०७३_(2)[1].pdf
ऐन २०७८ ७८/७९ 03/10/2022 - 13:08 PDF icon आर्थिक ऐन 2078.pdf
राजपत्र राजपुर नगरपालिका द्वारा प्रकासित स्थानीय राजपत्र ७५/७६ 03/27/2019 - 13:52 PDF icon राज पत्र.PDF