FAQs Complain Problems

कृष्णनन्दन राम

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण
क्र.सं.
पद
नाम
सम्पर्क नं.
वडा अध्यक्ष
श्री​ कृष्णनन्दन राम
9809111841
वडा सदस्य
श्री मुकेश साह बनिया
*******
वडा सदस्य
श्रीमति मनतोरवा देवी साह
*******
वडा सदस्य
श्री उपिन्द्र साह तेली
*******
वडा सदस्य
श्रीमति रामकली देवी
*******

 

 

कर्मचारीहरुको विवरण
क्र.सं.
नाम
पद
सम्पर्क नं.
जयमंगल महतो
वडा सचिव (ना.सु स. पाँचौ )
9855040209
शुसिल कुमार साह
कम्प्यूटर अपरेटर (स. चौथो )
9845606864
धर्मेन्द्र राम
कार्यालय सहयोगी
9821109227
--------
--------
*******
--------
--------
*******
Ward Contact Number: 
९८५५०४३५७८