FAQs Complain Problems

शेख हसिन अख्तर

वडा अध्यक्ष 

शेख हसिन अख्तर  - ९८१६२८९०६४

वडासदस्य 

सदरुन नेशा 

मजरुल हजाम 

तेतरी धोविन  

शेख कदिर  

वडा सचिव 

महाशंकर राय यादव  (कम्प्युटर अपरेटर -स.चौथो) - ९८१३८११७९१

Location : https://www.google.com/maps/place/Rajpur+Municipality/@26.8292287,85.2098751,14z/data=!4m9!1m2!2m1!1sRAJPUR+DAMAR!3m5!1s0x39ecbd439880a76b:0x5da7a65d8505198c!8m2!3d26.8290214!4d85.2463378!16s%2Fg%2F11h12615xp

Ward Contact Number: 
९८५५०४३५६२