FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
शाह फैशल इन्जिनियर 9845859286
बैजु ठाकुर शाखा अधिकृत baijuthakurrautahat@gmail.com 9855040043
मनोज कर्ण लेखा अधिकृत karnmanojraj21@gmail.com 9845375386
अविनास कुमार चौधरी ना.सु abinashchy44@gmail.com 9866121525
श्री केसरी लामा खरिदार ९८४९३५१६३१
राजेश कुमार शाह खरिदार ९८४५१६२१२९
मो.खुर्सीद आलम खरिदार ९८४५२७९९४१
दिपक खत्री सूचना अधिकारी khatridipak45@gmail.com 9842919989
महा संकर राय यादव कम्प्युटर अपरेटर shankar85006@gmail.com 9845185006
शाह मिन्हाज आलम सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत ito.rajpurmunrautahat@gmail.com 9819245651 / 9845686713
सुरेन्द्र प्रधान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 9855044024
सतेन्द्र कु.झा योजना शाखा प्रमुख shatendar2018@gmail.com 9845844033
मो.कहफुल वारा जनस्वास्थय शाखा प्रमुख kahfulmd62@gmail.com 9841314462
फिरोज अन्सारी श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा शाखा प्रमुख firozansari532@gmail.com ९८१९८२४०५०
रविन्द् कुमार झा जन सवास्थ्य अधिकृत sshj_5@yahoo.com 9855040430
कृष्णा प्रसाद यादव आ.ले.प krishnaprasadyadav0374609@gmail.com 9845851688
सलिम अन्सारी MIS operator rayalam507@gmail.com 9845961811
अनिल कुमार साह MIS operator anil107shah@gmail.com 9845383107
अब्दुल कादिर फिलड सहायक aquadir181@gmail.com 9811295007
दिपक खत्री शिक्षा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी khatridipak045@gmail.com 9842919989