FAQs Complain Problems

शेख अनसारुल हक

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण
क्र.सं.
पद
नाम
सम्पर्क नं.
वडा अध्यक्ष
श्री​ शेख अनसारुल हक
9845496432
वडा सदस्य
श्री शेख बच्चु
*******
वडा सदस्य
श्रीमति जयकली
*******
वडा सदस्य
श्री मोजम्मिल आलम
*******
वडा सदस्य
श्रीमति सलिमा
*******

 

 

 

 

कर्मचारीहरुको विवरण
क्र.सं.
नाम
पद
सम्पर्क नं.
सतेन्द्र कुमार झा
वडा सचिव (ना. सु. पाँचौ )
9845844033
मो. तौकिर आलम
कम्प्यूटर अपरेटर (स. चौथो)
9865290888
मो. फिरदोस आलम
कम्प्यूटर अपरेटर (स. चौथो)
9811804500
एमामुदिन आलम
कार्यालय सहयोगी
9821205249
रमेश कुमार
कार्यालय सहयोगी
9809114803
Ward Contact Number: 
९८५५०४३६३२