FAQs Complain Problems

सोनालाल पंडित

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण
क्र.सं.
पद
नाम
सम्पर्क नं.
वडा अध्यक्ष
श्री सोनालान पंडित
9826286590
वडा सदस्य
श्री सदाम हुसैन
*******
वडा सदस्य
श्रीमति सुमारी देवी
*******
वडा सदस्य
श्री विनोद प्रसाद गुप्ता
*******
वडा सदस्य
श्रीमति शान्ति देवी चमइन
*******

 

 

कर्मचारीहरुको विवरण
क्र.सं.
नाम
पद
सम्पर्क नं.
मो. समिउल्लाह
वडा सचिव (ना. सु. स. पाँचौ )
9811173035
मो. फैयाज आलम
कम्प्यूटर अपरेटर (स. चौथो)
9811239757
साबाना प्रविण
कम्प्यूटर अपरेटर (स. चौथो)
*******
अनिता शर्मा
कार्यालय सहयोगी
*******
मो. कैश
कार्यालय सहयोगी
9807143786
Ward Contact Number: 
९८२६२८६५९०