FAQs Complain Problems

राजपुर नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय

२०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार

स्थापना: २०७३ साल
जम्मा वडा: ९
क्षेत्रफल: ३१.४१ ( वर्ग कि.मी.)
उचाई : ३०० मिटर
जलयायु: तराई 
जामा जनसंख्या: ४२५७४
पुरुष : २२४९८
महिला : २००६९
अन्य: ७

घर वरीपरि  संख्या: ८४३६
जन घ्ननत्व : १३७३  जना प्रति बर्ग km
लैंगिक अनुपात : ११२.१०

गरिबीको दर: ३३.४ प्रतिसत
प्रतिबक्ति  आम्दानी ($) ७५७
प्रमुख पेशा ;कृषि 
समावेश गा.वि.स. हरू: राजपुर फरहदवा, अकोलवा,बैरिया,फतुवा महेशपुर, पिप्राभगवानपुर  गा.वि.स.

२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार

स्थापना: २०७३ साल
जम्मा वडा: ९
क्षेत्रफल: ३१.४१ ( वर्ग कि.मी.)
उचाई : ३०० मिटर
जलयायु: तराई 
जामा जनसंख्या: ५४०८३
पुरुष : २६५७४
महिला : २७५०९
अन्य: ७

परिवारको औसत आकार : ६.७०
घर वरीपरि  संख्या: ८०७८
जन घ्ननत्व : १७२२  जना प्रति बर्ग km
लैंगिक अनुपात : ९६.६०

साक्षरता दर जम्मा  : ४६.९

साक्षरता दर पुरूष : ५१.९ 

साक्षरता दर महिला : ४२.१

 

वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर : २.६४
गरिबीको दर: ३३.४ प्रतिसत
प्रतिबक्ति  आम्दानी ($) ७५७
प्रमुख पेशा ;कृषि 
समावेश गा.वि.स. हरू: राजपुर फरहदवा, अकोलवा,बैरिया,फतुवा महेशपुर, पिप्राभगवानपुर  गा.वि.स.