FAQs Complain Problems

प्रतिभा डवली कार्यक्रममा नविन सोच/इनोभेटिभ आइडिया पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

नेपाल सरकार
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
(कर्मचारी कल्याण शाखा)

पत्र संख्या : ०८०/०८१ च.न.:-९१ मिति : २०८०/१०/१६ गतेको प्राप्त पत्रानुसार  प्रतिभा डबली कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धि सूचना यश कार्यालयको वेबसाईटमा प्राकाशन गरिदिन हुन पत्रलेखीआए बमोजिम यस कार्यालयको वेबसाईटमा मिति २०८०/१०/२३ गते प्रकाशित गरिएको छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: