FAQs Complain Problems

राजपुर नगरपालिकाको सातौ नगर सभा सम्पन्न भएको छ |

राजपुर नगरपालिकाको नगर प्रमख ड़ा मो. राजीक ज्यु को अध्यक्षतामा मिति २०८०/०३/१० गते सातौ नगर सभा सुसम्पन्न भएको छ |

आर्थिक वर्ष: