FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

राजपुर नगरपालिकाको सातौ नगर सभा सम्पन्न भएको छ |

राजपुर नगरपालिकाको नगर प्रमख ड़ा मो. राजीक ज्यु को अध्यक्षतामा मिति २०८०/०३/१० गते सातौ नगर सभा सुसम्पन्न भएको छ |

हार्दिक शोक सम्बेदना |

नगर प्रमुख ड़ा. राजीक आलम 

Pages