FAQs Complain Problems

ग्यालरी

मिति २०८०/०२/१२

मिति: 05/27/2023 - 09:53
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

मिति २०८०/०२/०५ गते का दिन यस नगरपालिका बाट नगर प्रमुख डा. मो. राजीक  आलम ज्यु, नगर उप-प्रमुख जमिला असगरी, नि.प्रमुख प्रशासकिय, म.बा. फोकल पर्सन जुनैदा खातुन,  प्रशासन सहायक मो. रिजवान आलम, अधिकृत ज्यु, १-९ वडाका वडा सचिव ज्यु हरु कम्प्युटर अपरेटर लगायत RCEFM परियोजना को तर्फ बाट सम्पूर्ण Team को सहकार्य सहभागिता मा यो १ दिने तालिम संचालन गरियो | 

मिति: 05/19/2023 - 15:04
, , , , , , , , , , , , , , , ,

मिति २०८०/०१/३०  गतेका दिन श्री किसान मा.वि. बलुवामा सब-इन्जीनियरको शिप परिक्षण तथा  अन्तरवार्ता परिक्षा सम्पन्न भयो |

मिति: 05/19/2023 - 09:33
, , , , , , , , , , , , , , , , ,

मिति २०८०/०२/०१  गतेका दिन  हे.अ. , अ.न.मि. र अ.हे.ब. को शिप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता परिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भयो |

केहि तस्विर :

 

मिति: 05/19/2023 - 09:19
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

श्री किसान मा.वि.बालुवामा मिति २०८०/०२/०१ गते  कार्यालय सहयोगी को अन्तरवार्ता तथा शिप परिक्षण सम्पन्न 

मिति: 05/16/2023 - 15:40
, , , , , ,

सब- इन्जिनीयरको अन्तरवार्ता तथा शिप परिक्षण मिति २०८०/०२/०२ गते  सम्पन्न भएको छ |

मिति: 05/16/2023 - 15:29
, , , , , , , , , , , , , ,

मिति २०७८०/०१/३१ गतेका दिन नगर प्रमुख ड़ा. राजीक आलम ज्यु द्वारा राजपुर जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला उदघाटन कार्यक्रम  सम्पन्न भयो | 

मिति: 05/15/2023 - 10:54
, , , , , , , , , ,

यहि मिति २०८०/०१/२८ गते र ३० गतेका दिन किसान मा.वि.बलुवामा कम्प्युटर अपरेटर पदको  अन्तरवार्ता तथा शिपपरिक्षण  सफलता पुर्वक सम्पन्न भयो | 

मिति: 05/14/2023 - 10:45
, , , , , , , , , , , , , , ,

यहि मिति २०८०/०१/२८ गते र ३० गतेका दिन किसान मा.वि.बलुवामा कम्प्युटर अपरेटर पदको  अन्तरवार्ता तथा शिपपरिक्षण  सफलता पुर्वक सम्पन्न भयो | 

मिति: 05/14/2023 - 10:45
, , , , , , , , , , , , , , ,

Pages